Kaupunginvaltuutettu kysyy, kuka päätti nostaa Varkauden uuden uimahallin hintaa noin 3 miljoonalla eurolla.

Warkauden Lehti kertoi uuden uimahallin hankesuunnitelmasta (6.10.), ja kirjoituksessa mainittiin, että hanke etenee suunnitellusti ja edelleen kaupunginhallituksen sekä valtuuston hyväksymänä. Valtuutettuna on pakko ihmetellä, että onko tämä se sama uimahallihanke, joka valtuustossa aikaisemmin on päätetty.

Valtuuston päätöksenä oli rakentaa korkeintaan 11 miljoonan uimahallirakennus kuntalaisille. Alkuperäiseen päätökseen ei sisällytetty ylimääräisiä rakennusosia eikä muitakaan ylimääräisiä kustannuseriä. Nyt Arto Lehtonen ja Jari Tulikanto esittävät, että uimahallihanke maksaakin arviolta 13,9 miljoonaa.

Jonkun pitäisi valaista missä kohtaa projektia hinta-arvio on noussut 2,9 miljoonaa ja miksi hankkeen sisältö on oleellisesti muuttunut alkuperäisestä? Kuka ylipäätänsä tämän on hyväksynyt?

Luultavasti toteutuma on 14–15 miljoonan väliltä, mikäli kaikki virkamiesten esittämät esitykset toteutetaan.

Onko Arto Lehtosella tai Jari Tulikannolla valtuuksia hoitaa hanke alkuperäistä sisältöä muuttamalla ilman kaupunginhallituksen sekä valtuuston erillistä hyväksyntää? Kuka on nämä valtuudet heille antanut? Muistikuvieni mukaan valtuustossa Arto Lehtonen vakuutti, että varattu 11 miljoonan arvio pitää.

Ihmettelen myös, miksi auditoriotila ylipäätänsä on otettu uimahallihankkeen sisältöön mukaan? Uimahallin käyttäjät eivät tarvitse auditoriotiloja vaan ne ovat tarkoitettu puhtaasti yrityskäyttöön.

Tällainen ylimääräinen rakennushanke ja sen kustannukset eivät kuulu kuntalaisille vaan heille, joille tilat on tarkoitettu. Rahoitus tulee hankkia muualta.

Maansiirtotöiden osuus arvioidaan yhteensä 600 000–700 000 euroksi. Pitävätkö laskelmat paikkansa ja ottavatko virkamiehet vastuun, että kustannukset jäävät tähän? Navitas-rakennusprojektin osalta pilaantuneiden maiden poisto työt maksoivat ilmeisesti yli miljoonan, joten on vaikea uskoa, että kustannukset jäävät ilmoitettuihin lukuihin.

Ihmettelen myös tapaa, miten asia on edennyt tähän pisteeseen. Kaupunginhallitus ei asiaa ole käsitellyt kuin tiedoksiannoissa. On vaikea uskoa, että kaikki hallituksen jäsenet tai valtuutetut hyväksyvät kyseiset kustannusten nousut ja asian etenemisen tällä tavalla.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suhonen tai kaupunginjohtaja Hannu Tsupari olisivat halutessaan voineet ottaa uimahallihankkeen uudestaan lista-asiaksi mutta näin ei ole jostain syystä tehty.

Kaupungin talous on erittäin tiukalla nyt ja tulevina vuosina, joten jokaiseen ylimääräiseen kustannuserään tulisi suhtautua erittäin kriittisesti ja asiat käsitellä avoimesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suhonen on sanonut, ettei asiaa oteta uuteen käsittelyyn, koska merkittäviä muutoksia alkuperäiseen hankkeeseen ei ole tullut. Eikö siis 2,9 miljoonan arvio ylityksestä ole merkittävä muutos?

Uimahalli-hankkeeseen asetettiin myös oma työryhmä, joka ”valvoo” uimahallihankeen etenemistä. Olen keskustellun työryhmässä olleiden henkilöiden kanssa ja on käynyt selväksi, että ryhmän jäsenillä ei ole minkäänlaista mahdollista puuttua asioiden etenemiseen tai antaa julkilausumia asioista.

Mikäli tällaisia työryhmiä perustetaan, tulisi niillä olla jonkinlainen merkitys ja niiden pitämistä palavereista tulisi luoda muistiot, joita valtuutetut pystyvät myös halutessa tutkimaan. Varkaudessa perustetaan aivan liikaa merkityksettömiä työryhmiä, jaostoja ja vastaavia. Samat henkilöt pyörivät näissä ryhmissä ja lopulliset päätökset tehdään muutaman poliitikon ja virkamiehen voimin.

Toivon, että valtuutetut heräävät keskusteluun asioiden selvittämiseksi. Asia pitää tuoda kaupunginhallitukseen ja valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi, ja virkamiesten tulisi selvittää uimahallihankkeen nykytilanne ja siihen johtaneet budjetinylitysarviot valtuutetuille.

valtuustoryhmä Kipinä