Valtuutetut pois katsomosta

Valtuutettu Jaakko Ikosen (sd.) kirjoituksessa (WL 22.8.) oli epätarkkuuksia talousarvion valmistelusta ja kaupunginvaltuuston asemasta.

Ensi vuoden talousarvion ja investointien valmistelu on selkeästi virkamiesvalmistelussa jäänyt toki liian myöhään. Tavoite tulisi olla kehysten käsittely ennen kesää. Toisaalta moniin asioihin paneutuminen ja kokonaisarviointi vaatii perustellusti aikaa.

Mikäli valtuutettu Ikonen (sd.) olisi malttanut olla kokouksen alussa paikalla, hän olisi kuullut puheenjohtajan selkeän määrittelyn viime maanantain tilaisuudesta. Ilmoitin, ettei kyseessä ole virallisesti kutsuttu valtuuston kokous, vaan valtuutetut on kutsuttu koolle saamaan alustavat talousarviovalmistelun tiedot. Samoin todettiin kyseessä olevan talousarvion valmisteluun liittyvä tiedotus- ja taustan läpikäyntitilaisuus.

Kuntalaisten valitsemien korkeimpien päättäjien toimintaedellytysten varmistamiseksi aikataulusta huolimatta pidin tärkeänä, että lähtökohtatiedon perusteella valtuustoryhmille tulee nyt mahdollisuus perusteellisemmin tutustua ja päättää keskeisistä kuntalaisten arjen ja kaupungin kehittämisen tavoitteista.

Vasta näiden pohjalta on ensi maanantaina kaupunginvaltuuston kokous, jossa aiheena on talouden ja kaupungin kehittämisen evästys.

Valtuustoryhmien ja koko valtuuston toivottavasti vilkkaan ja yhteistä kehittämistahtoa pursuavan kokouksen jälkeen kaupunginhallitus etenee eri hallintokuntien menokehysten valmisteluun sekä myös taloutta tasapainottavalla tavalla investointien arvottamiseen.

Uskon, että näissä näkyy myös tahtomme turvata Varkauden vahva peruserikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen sairaala. Se on vetovoimaamme ja tukee myös työllisyyttä.

Kaupunginvaltuuston on myös syytä ensi maanantaina paneutua laajemmin elinkeinopolitiikan ja alueen yritystemme toimintaedellytysten

vahvistamiseensekä toimiemme strategian mukaisuuteen.

Kaupungin talous on positiivinen ja säilyy sellaisena, kun taloudenpidossa noudatetaan varovaisuutta investointien jaksottamisessa.

Strategian mukainen arjen turvallisuus ja kilpailukykyä takaavat tulevaisuusinvestoinnit valtuusto osaltaan varmistanee.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja kunnallisen demokratian puolesta itse jo nuoresta vanhaksi ehtineenä olisi odottanut valtuutettu

Jaakko Ikosen tarttuvan tässä vaiheessa ensin rukkasiin ja vasta sitten kynään!

Kari Rajamäki

Varkauden kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja (sd.)