Wilma Poutanen: On tärkeä ymmärtää, etteivät pelkästään kondomit riitä turvaamaan laadukasta ehkäisyä nuorille.

Warkauden Lehdessä (31.10.) julkaistussa mielipidekirjoituksessamme perusturvalautakunnan jäseniin, että he hylkäisivät sosiaali- ja terveysjohtajan esityksen maksuttoman ehkäisyn ikärajan säilyttämisessä 20 ikävuodessa. Teimme lokakuussa 2017 24 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen maksuttoman ehkäisyn ulottamisesta 20–25-vuotialle.

On erittäin hienoa, ettei lautakunta hyväksynyt esitystä sellaisenaan, vaan kondomien maksuton saatavuus päätettiin turvata alle 25-vuotiaille. Kuitenkin kondomien maksuttomuuden tuominen käytäntöön vaatii kaupungilta konkreettisia toimia, ja maksuttomuus pitää ulottaa lähitulevaisuudessa myös hormonaalisiin ehkäisyvälineisiin.

Maksuttomien kondomien tarjoaminen myös 20–25-vuotiaille ei saa ainoastaan jäädä pöytäkirjaan kirjaukseksi, jolla Varkaudessa muodollisesti edistetään nuorten hyvinvointia. Koska kondomit eivät ole ehkäisymuoto, jonka vuoksi on hakeuduttava terveydenhuollon piiriin, on ne tuotava nuorten ulottuville. Kaupungin on siten laadittava suunnitelma, jos tuodaan selkeästi ilmi matalan kynnyksen paikat, josta kondomeja on saatavilla.

Maksuttomista on kondomeista myös selkeästi tiedotettava nuoria. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, etteivät pelkästään kondomit riitä turvaamaan laadukasta ehkäisyä nuorille.

Hormonaalista ehkäisyä tarvitaan kondomien rinnalle monipuolistamaan ehkäisyvaihtoehtoja. Eri ehkäisymuodot sopivat vaihtelevasti eri elämäntilanteisiin, joten kondomit eivät aina välttämättä ole kaikille sopivin vaihtoehto. Muun muassa vakituisessa parisuhteessa oleville nuorille voi hormonaalinen ehkäisy olla luontevampi ehkäisytapa, koska sukupuolitauteja tärkeämpää on ehkäistä raskaaksi tulemista. Lisäksi useimmat hormonaalisen ehkäisyn muodoista ovat ehkäisyteholtaan varmempia kuin kondomit ehkäisemään ei-toivottuja raskauksia.

Vaikka tähän mennessä ei maksuttoman ehkäisyn tarjoamisella alle 20-vuotiaille ei ole huomattu olevan vaikutusta Varkaudessa aborttien lukumäärään, on kahden vuoden tarkastelujakso liian lyhyt aika johtopäätösten tekemiseksi, ettei hormonaalisen ehkäisyn tarjoaminen myös 20–25-vuotiaille olisi kannattavaa.

Ennen kannattavuusnäkökulmaa tulisi kuitenkin huomioida nuorten hyvinvointi, sillä nuorilla on oikeus saada valita omaan elämäntilanteeseensa sopivin ehkäisymuoto, josta ei samalla koituisi suuria taloudellisia kustannuksia. Siksi 20–25-vuotiaiden ikäluokalle on osoitettava kondomien ohelle maksuton hormonaalinen ehkäisy viimeistään vuoden 2020 budjetissa.

varavaltuutettu, sivistyslautakunnan ja nuorisojaoston jäsen (vihr.)