Hannu Tsupari: Panos elämyskeskukseen on kohtuullinen, kun ottaa huomioon, mitä mahdollisuuksia tiedekeskus voi tuoda mukanaan

Näkökulma

Varkauden vetovoiman kehittämisessä ollaan ottamassa isoa askelta tai oikeastaan loikkaa eteenpäin.

Jo keväällä kaupunki ja Heurekan tytäryhtiö solmivat aiesopimuksen Heureka brändin hyödyntämisestä elämyskeskukseen kuuluvassa tiedekeskuksessa. Aiesopimuksen mukaan varsinainen sopimus asiasta on tarkoitus saada tehtyä vielä tämän vuoden puolella.

Ja nyt kesäkuussa kaupunginhallitus valtuutti neuvottelemaan kumppanuussopimuksen WasaGroup Oy:n kanssa elämyskeskuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja rahoituksesta. Samalla valmistaudutaan perustamaan säätiö, joka pyörittäisi itse toimintaa.

Jo aiemmin kaupunki ja Osuuskauppa Peeässä ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen uuden Prisman rakentamisesta Varkauteen.

Elämys- ja kauppakeskuksen mahdollistavaa asemakaavaa on valmisteltu pitkin matkaa.

Alueella olevan Käärmeniementien tasoristeyksen edellyttämistä liikennejärjestelyistä on viime vuonna saavutettu yksimielisyys Liikenneviraston kanssa ja liikenteen turvallisuutta parantavista toimenpiteistä on olemassa kirjallinen sopimus osapuolten kesken. Muun liikenteen osalta jatketaan vielä keskusteluja alueen asukkaiden kanssa.

Toinen haaste on kaavoitettavan alueen läheisyydessä sijaitseva Oy Woikoski Ab:n kaasutäyttöasema, jossa nestekaasupulloja täytetään ja varastoidaan. Woikoski on toiminut kyseisellä paikalla jo ennen 1980 lukua.

Sittemmin Europan Unionin jäsenyyden myötä sovellettavaksi tullut ns. Seveso II direktiivi on hyväksytty joulukuussa 1996 ja ratifioitu sen jälkeen jäsenmaissa, muun muassa siis Suomessa. Sitä on tarkistettu 2003 ja nykyinen Seveso III -direktiivi on vuodelta 2012.

Direktiivi velvoittaa kaavoittajaa ottamaan kaavoituksessa huomioon Woikosken tyyppisten tuotantolaitosten mahdollisesti aiheuttaman turvallisuusriskin.

Kaavan laatimiseen liittyen kaupunki on saanut lausunnon muun muassa turvallisuusvirasto Tukesilta, joka on ottanut kantaa turvaetäisyyksiin eli siihen, miten lähelle tuotantolaitosta voidaan sijoittaa muun muassa hypermarket-tyyppistä ihmisjoukkoja keräävää toimintaa.

Kaavaa hyväksyttäessä on pystyttävä varmistumaan turvallisuusnäkökohtien riittävästä toteutumisesta.

Tällä hetkellä kaupunki ja Woikoski käyvätkin kahdenvälisiä neuvotteluja siitä, missä aikataulussa Woikoski siirtyy Akonniemessä olevalle teollisuusalueelle, josta sille on varattu tontti. Woikoski on ilmoittanut, ettei se halua missään tapauksessa olla vaikeuttamassa kaupungin suunnitelmia Joutenlahden alueen kehittämisen osalta.

Neuvottelujen tavoitteena onkin laatia asiasta kaupungin ja yrityksen kesken aiesopimus, jossa yrityksen tahtotila, aikataulu ja toimenpiteet Varkauden toimipisteen siirtymisestä Akonniemeen on riittävällä tarkkuudella määritelty ja sovittu. Aiesopimus on tarkoitus tuoda elokuussa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavakäsittely voisi jatkua heti tämän jälkeen.

Haasteita siis vielä on, mutta uskon ehdottomasti, että ne ovat voitettavissa.

Elämyskeskuksen toteutumiseen on alustavasti jo varauduttu tulevien vuosien taloussuunnitelmissa. Summat ovat kohtuullisia kun ottaa huomioon, mitä mahdollisuuksia keskus voi tuoda mukanaan.

Riskejäkin toki on, mutta uskon, että nekin ovat hallittavissa. Myös päättäjät vaikuttavat olevan sitoutuneita hankkeen toteuttamiseen, mikä lupaa hyvää.

Toivotan kaikille hyvää kesää ja rentouttavia kesälomia.

Kirjoittaja on Varkauden kaupunginjohtaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.