Varkaudessa on vakava keskustelun paikka lastensuojelun tilanteesta

Varkaus on saanut eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinilta vakavan huomautuksen lastensuojelussa toimivien sosiaalityöntekijöiden toimintaedellytyksistä (WL 5.1.). Huomautuksen taustalla on Oulun seudulla oleva Pohjolakoti, josta paljastui useita laittomia, mielivaltaisia, lapsia alistavia ja nöyryyttäviä käytäntöjä.

Pohjolakotiin sijoitettuna Varkaudesta yksi nuori viime vuoden huhti- ja heinäkuun välisen ajan. Apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan huostaanotosta ja sijoittamisesta päättänyt sosiaalityöntekijä ei tutustunut laitokseen ennalta eikä käynyt siellä koko sijoituksen aikana.

Selvityksen mukaan valvonnan laiminlyönti Varkaudessa johtui sosiaalityöntekijän työmäärästä. Tuolloin sosiaalityöntekijällä oli 76 asiakasta, kun suositus on 30–35 asiakasta. Tilanteen taustalla oli rektytointiongelmia.

Sosiaalityöntekijöiden pula on valtakunnallinen ongelma. Syksyllä 2017 Itä-Suomen aluehallintovirasto asetti esimerkiksi Etelä-Savon Essotelle uhkasakon, jotta lastensuojeluun järjestyisi lisää työntekijöitä. Samanlaisia keinoja viranomainen on käyttänyt monessa muussakin kunnassa. Tällä hetkellä sijaishuoltoa hoitavalla sosiaalityöntekijällä on Varkaudessa 46 asiakasta (Yle 4.1.).

Varkaudessa lastensuojelun tilanne on ollut usein esillä ja edessä on taas vakavan keskustelun paikka. Käytännöt eivät ole yksittäisen sosiaalityöntekijän vastuulla vaan niistä vastaavat heidän esimiehensä ja päättäjät.

Kaupunki on hakenut perhetyöhön uudenlaista otetta yhteistyössä Sos-Lapsikylän kanssa ja ennaltaehkäisevässä perhetyössä on menty eteenpäin. Muutostyö on kuitenkin pitkäjänteistä ja tuloksia joutuu odottamaan. Se ei saa kuitenkaan tarkoittaa lapsia suojaavan lain ja käytäntöjen rikkomista.