Warkautelaiset ry:llä on paikka yhdistysten kokoavana voimana

Warkautelaiset ry on perustettu. Uusi yhdistys syntyi sopivasti Varkauden kaupungin 90-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä. Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja tukeminen on kaupungin tärkeimpien tavoitteiden joukossa, ja varkautelaisten oma yhdistys voi parhaimmillaan olla hyvä lisä tähän työhön.

Warkautelaiset ry:n tarkoituksena on Varkaudessa toimivien yritysten, yhdistysten ja julkisyhteisöjen sekä kaikkien toimialueella asuvien ihmisten yhteistoiminnan edistäminen. Yhdistys aikoo edistää alueen asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja osallistumista. Tavoitteena on lisätä myös asukkaiden ja toimijoiden kanssakäymistä. Nämä ovat vain osa perustamisasiakirjoihin kirjatuista tavoitteista: yhdistyksen toimenkuva on siis varsin moninainen ja kunnianhimoinen.

Varkaudessa on tiivis järjestöjen ja yhdistysten verkko, jossa on runsaasti aktiivisia ja aikaansaavia toimijoita. Kolmannen sektorin merkitys kaupungin vireydelle on valtava: iso osa kaikenikäisten kaupunkilaisten harrastuksista ja muusta vapaa-ajantoiminnasta lepää yhdistysten aktiivisen toiminnan varassa. Yhdistysten panoksella on suuri merkitys asukkaiden hyvinvoinnille.

Warkautelaiset ry:llä on paikka kokoavana voimana. Yhdistysten yhteistyö ei ole aina pelannut parhaalla mahdollisella tavalla, eikä kaupunki voi aina neuvotella samoista asioista monien toimijoiden kanssa. On hyvä olla yksi yhdistys, joka toimii kattona ja yhteistyön rakentajana. Vastaavantyylisiä kattoyhdistyksiä on kokeiltu kaupungissa ennenkin, eikä menestys ole valitettavasti ollut aina kovin hyvä. Toivottavasti Warkautelaiset ry:lle löytyy luonteva ja toimiva rooli, jonka tarpeellisuuden muut yhdistykset hyväksyvät ja siihen luottavat.