Yhteiskunnan varoja on käytetty jo riittämiin Lehtoniemen työväentalon käsittelyyn

Varkauden kaupunki yrittää tehdä asemakaavalla saattohoitoa Lehtoniemen työväentalolle. Viime vuonna vireille tullut asemakaavan muutosluonnos on parhaillaan nähtävillä. Kaavamuutoksella aiotaan poistaa työväentalon suojelumerkintä ja muuttaa alueen käyttötarkoitus pientaloasumiseen. Jos luonnos läpäisee käsittelyn, vanha rakennus voi poistua Lehtoniemen katukuvasta jo ensi kesänä.

Purkulupaa on haettu reilun kymmenen vuoden aikana kolmesti, ja lupahakemus on käynnistänyt kaikilla kerroilla valitusprosessin, jota on ratkottu eri oikeusasteissa. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) viimeinen päätös ei poikkea edellisistä. Oikeuden mukaan kaavassa suojellun talon purkamiselle ei löydy riittäviä perusteita.

Rakennuksella on kiistatta kulttuurihistoriallista arvoa: se on Pohjois-Savon vanhin työväentalo, ja rakennus näyttelee merkittävää roolia varkautelaisessa työväenliikkeen historiassa. Työväentalon kunnostukseen olisi kuitenkin pitänyt herätä kauan sitten. Talo on ollut aktiivisessa käytössä viimeksi 1970-luvulla. Sen jälkeen se on seissyt kylmillään ja saanut hylätyn, ränsistyvän leiman aikapäiviä sitten. Lehtoniemen työväenyhdistyksen sulauduttua Varkauden työväenyhdistykseen rakennuksen omistus siirtyi Karihaara Oy:lle. Käyttötarkoitusta tai -tarvetta rakennukselle ei ole eikä sen omistajalla kiinnostusta alkaa mittavaan kunnostusurakkaan.

On surullista, että monelle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle rakennukselle käy näin. Yhteiskunnan varoja on kuitenkin käytetty jo riittämiin tämän asian käsittelyyn eri oikeusasteissa. Lehtoniemen työväentalon saisi antaa mennä. Aika ajoin tämän taistelun ohi mutta esimerkiksi Niittylöiden kohdalla se on vasta alkanut.