Yhä useampi abi kirjoittaa pitkän matikan, koska sillä on muita aineita suurempi merkitys – "Pitkä matematiikka ei ole mikään itseisarvo", kannustaa yliopiston rehtori niitä, jotka matikasta eivät innostu

Lumi Tuunainen on yksi pitkän matematiikan tänä keväänä kirjoittavista abiturienteista. Tuunainen kirjoittaa myös historian, jonka parissa hän toivoo saavansa jatkaa opiskeluja Tampereen yliopistossa. Juha Poutanen

Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus on vienyt hakijoiden hakukäyttäytymistä tavoiteltuun suuntaan.